Villámvédelem

Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat szabályozása

Az épületek, építmények villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatát az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) szabályozza.

nem norma szerinti felülvizsgálat: Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) hatályba lépése előtt, nem norma szerint létesített épületek villámvédelmi felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő szabvány alapján kell elvégezni.

A villámvédelmi felülvizsgálat gyakoriságát az OTSZ az alábbi gyakorisággal írja elő:

- az robbanásveszélyes besorolású építményben, szabadtéren legalább 3 évenként

- a tűzveszélyes és nem tűzveszélyesbesorolású építményben, szabadtéren legalább 6 évenként.

norma szerinti komplex felülvizsgálat:

A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát a létesítés során, a később eltakarásra jerülő részek eltakarása előtt, a létesítést követően az átadás előtt, a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését vagy különleges eseményt követően kell elvégezni.

- az robbanásveszélyes besorolású építményben, szabadtéren legalább 3 évenként

- a tűzveszélyes és nem tűzveszélyesbesorolású építményben, szabadtéren legalább 6 évenként.


A felülvizsgálati díjat az vizsgált épület és a villámvédelmi berendezés paraméterei határozzák meg. A vizsgálat mennyiségétől és több felülvizsgálat egy időben történő elvégzésétől függően kedvezményes díjakat ajánlunk.