Tűzvédelem

Az erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgálat szabályozása

Az erőáramú berendezések szabványossági (tűzvédelmi) felülvizsgálatát az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) írja elő kötelező jelleggel:

A felülvizsgálatot az alábbi gyakorisággal kell elvégezni:

- az robbanásveszélyes besorolású építményben, szabadtéren legalább 3 évenként

- a tűzveszélyes és nem tűzveszélyesbesorolású építményben, szabadtéren legalább 6 évenként.   


A felülvizsgálati díjat az vizsgált erősáramú berendezések jellege, minősítési pontok száma és a hálózat egyéb paraméterei határozzák meg. A vizsgálat mennyiségétől és több felülvizsgálat egy időben történő elvégzésétől függően kedvezményes díjakat ajánlunk.