Érintésvédelem

Az érintésvédelmi felülvizsgálat szabályozása

Az érintésvédelem / áramütés elleni védelem felülvizsgálatát a 40/2017. (XII.4.) NGM rendelet 1. mellékletében lévő Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat írja elő kötelező jelleggel :

1.1.15. A villamos berendezésnek az e rendeletben meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek megfelelő állapotát ellenőrizni kell

a) a berendezés létesítésekor, az első üzembe helyezés előtt (első ellenőrzés);

b) rendkívüli eseményt követően;

c) átalakítás, javítás esetén annak üzembe helyezése előtt;

d) időszakosan, az e berendezés fajtájára a jogszabályokban előírt gyakorisággal.

1.1.21. Az 1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű villamos berendezések időszakos általános szabványossági felülvizsgálatát - bele nem értve a villamos berendezés áramütés elleni védelem szempontjából történő időszakos szabványossági felülvizsgálatát - háromévente kell elvégezni.

1.1.22. A villamos berendezésen áramütés elleni védelem szempontjából időszakos szabványossági felülvizsgálatot kell végezni. A lakóépületek fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem utáni és 30 mA-nél nem nagyobb érzékenységű áram-védőkapcsolóval védett felhasználói berendezései esetében a szabványossági felülvizsgálat elhagyható. A villamos berendezések felülvizsgálata a felülvizsgálat idején érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik. Korábbi előírások szerint létesített - a vizsgálatkor érvényes szabványoknak meg nem felelő - berendezések esetén a felülvizsgálat során tapasztalt hiányosságok pótlása az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló által a minősítő iratban meghatározott időpontban, ennek hiányában a villamos berendezés soron következő felújítása idején érvényes vonatkozó követelményeknek megfelelően végzendő el.A felülvizsgálati díjat az vizsgált erősáramú berendezések jellege, mérési pontok száma és a hálózat egyéb paraméterei határozzák meg. A vizsgálat mennyiségétől és több felülvizsgálat egy időben történő elvégzésétől függően kedvezményes díjakat ajánlunk.