Villamos Biztonsági Felülvizsgálat

A villamos biztonsági felülvizsgálat  során ellenőrizzük az elektromos rendszer biztonságát és megfelelő működését. Ez a felülvizsgálat különösen fontos a tűz- és áramütés veszélyének minimalizálása érdekében. 

Villamos Biztonsági Felülvizsgálat Lépései

 1. Előzetes Felkészülés:

  • Dokumentáció átvizsgálása: A felülvizsgálat előtt megvizsgáljuk a meglévő elektromos rendszer tervrajzait, műszaki leírásait és korábbi ellenőrzési jegyzőkönyveit.
  • Előzetes helyszíni szemle: Megtekintjük a helyszínt, hogy megismerkedjünk a rendszer kiterjedésével és különleges jellemzőivel.
 2. Vizsgálat Megkezdése:

  • Általános szemrevételezés: Megvizsgáljuk a villamos berendezéseket és rendszereket, hogy látható-e bármilyen sérülés, elhasználódás vagy nem megfelelő telepítés.
  • Készülékek és szerelvények ellenőrzése: Minden elektromos készüléket, kapcsolót, dugaljt és szerelvényt ellenörzünk a megfelelő működés és biztonság érdekében.
 3. Műszeres Mérések:

  • Szigetelési ellenállás mérése: Az elektromos kábelek szigetelésének ellenállását mérjük meg, hogy biztosítsák azok megfelelő állapotát és biztonságát.
  • Hurokimpedancia mérés: A földelési rendszer és a védővezetők ellenállását mérjük, hogy biztosítsák a rendszer megfelelő földelését és védelmét.
  • RCD (FI-relé) tesztelés: Az áram-védőkapcsolók működésének ellenőrzése, hogy megfelelően érzékelik és lekapcsolják a rendszert hiba esetén.
 4. Dokumentáció és Jegyzőkönyv Készítés:

  • Eredmények rögzítése: Az összes elvégzett mérés és vizsgálat eredményét rögzítjük egy jegyzőkönyvben.
  • Megállapítások és javaslatok: Összegezzük a megállapításokat, és javaslatokat tesz a szükséges javításokra vagy karbantartási munkákra.
 5. Hibajavítás és Utóvizsgálat:

  • Hibák kijavítása: Ha bármilyen hibát vagy nem megfelelőséget találunk, azt a jegyzőkönyvben dokumentáljuk, és a tulajdonos vagy üzemeltető gondoskodik a javításokról.
  • Újraellenőrzés: A javítások után  ismét elvégzzük a szükséges vizsgálatokat, hogy megbizonyosodjunk a hibák kijavításáról és a rendszer biztonságos működéséről.

Főbb Elemei a Villamos Biztonsági Felülvizsgálatnak

 • Vizsgálati terület: Lakóépületek, ipari létesítmények, kereskedelmi ingatlanok, közintézmények stb.
 • Rendszer elemei: Elektromos kábelek, elosztótáblák, biztosítékok, kapcsolók, dugaljak, lámpatestek, földelési rendszerek, áram-védőkapcsolók (RCD-k) stb.
 • Előírások: A helyi és nemzetközi szabványoknak (pl. IEC, NEC, MSZ HD) való megfelelés biztosítása.


A felülvizsgálati díjat az vizsgált erősáramú berendezések jellege, mérési pontok száma és a hálózat egyéb paraméterei határozzák meg. A vizsgálat mennyiségétől és több felülvizsgálat egy időben történő elvégzésétől függően kedvezményes díjakat ajánlunk.